มุ่งมั่นพัฒนา บริหารท้องถิ่น

ทำให้ชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีการพัฒนารอบด้าน

ระเบียบ แบบฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ในการติดต่อราชการ

ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน

การเก็บรวบรวมความรู้ต่างๆในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาด้านต่างๆ

คำขวัญ จังหวัด

ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน